۶۴ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۱ سال پیش
اِم وی اِم، 315 هاچ بک ساده
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۵۴۸

اِم وی اِم، ‌315 هاچ بك ساده‌ ۱۳۹۴

۱ سال پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۷۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، 315 هاچ بک ساده
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۳۴۶

اِم وی اِم، ‌315 هاچ بك ساده‌ ۱۳۹۲

۱ سال پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۵۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان خراسان رضوی، مشهد
۶۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، 315 هاچ بک ساده
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۸۷۳۵

اِم وی اِم، ‌315 هاچ بك ساده‌ ۱۳۹۲

۱ سال و ۱ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۹۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، 315 هاچ بک ساده
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۵۲۲

اِم وی اِم، ‌315 هاچ بك ساده‌ ۱۳۹۱

۱ سال و ۱ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه سالم، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان یزد، یزد
۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، 315 هاچ بک ساده
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۲۲۹

اِم وی اِم، ‌315 هاچ بك ساده‌ ۱۳۹۳

۱ سال و ۱ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، 315 هاچ بک ساده
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۰۹۰

اِم وی اِم، ‌315 هاچ بك ساده‌ ۱۳۹۵

۱ سال و ۲ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان گیلان، رشت
۷۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، 315 هاچ بک ساده
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۵۰۲

اِم وی اِم، ‌315 هاچ بك ساده‌ ۱۳۹۴

۱ سال و ۲ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۵۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۱,۷۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، 315 هاچ بک ساده
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۳۴۳

اِم وی اِم، ‌315 هاچ بك ساده‌ ۱۳۹۴

۱ سال و ۲ ماه پیش

نوک مدادی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل خاکستری، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، 315 هاچ بک ساده
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۰۶۴

اِم وی اِم، ‌315 هاچ بك ساده‌ ۱۳۹۱

۱ سال و ۲ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان نامشخص،
۵۲,۷۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، 315 هاچ بک ساده
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۹۱۱

اِم وی اِم، ‌315 هاچ بك ساده‌ ۱۳۹۴

۱ سال و ۲ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل خاکستری، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۸,۸۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، 315 هاچ بک ساده
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۷۰۹

اِم وی اِم، ‌315 هاچ بك ساده‌ ۱۳۹۳

۱ سال و ۲ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، 315 هاچ بک ساده
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۳۲۳

اِم وی اِم، ‌315 هاچ بك ساده‌ ۱۳۹۳

۱ سال و ۳ ماه پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۵۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، 315 هاچ بک ساده
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۳۲۴

اِم وی اِم، ‌315 هاچ بك ساده‌ ۱۳۹۵

۱ سال و ۴ ماه پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۹۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۷۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، 315 هاچ بک ساده
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۰۸۵

اِم وی اِم، ‌315 هاچ بك ساده‌ ۱۳۹۳

۱ سال و ۴ ماه پیش

قهوه‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل قهوه‌ای، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
اِم وی اِم، 315 هاچ بک ساده
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۲۴۰۰

اِم وی اِم، ‌315 هاچ بك ساده‌ ۱۳۹۲

۱ سال و ۵ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان البرز، کرج
۵۸,۴۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، 315 هاچ بک ساده
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۱۹۹۵

اِم وی اِم، ‌315 هاچ بك ساده‌ ۱۳۹۳

۱ سال و ۵ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان خراسان رضوی، مشهد
۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۹ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.