۸۷۱ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۱ سال و ۱ ماه پیش
اِم وی اِم، X33 S اتوماتیک اسپرت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۳۷۱

اِم وی اِم، ‌X33 S اتوماتيك اسپرت‌ ۱۳۹۶

۱ سال و ۱ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۳۴۴

اِم وی اِم، ‌315 هاچ بك اسپرت اكسلنت‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۱ ماه پیش

خاکستری، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۱۹۵

اِم وی اِم، ‌315 هاچ بك اسپرت اكسلنت‌ ۱۳۹۶

۱ سال و ۱ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان البرز، کرج
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، X33 S اتوماتیک اسپرت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۰۸۰

اِم وی اِم، ‌X33 S اتوماتيك اسپرت‌ ۱۳۹۶

۱ سال و ۱ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۰۲۲

اِم وی اِم، ‌315 هاچ بك اسپرت اكسلنت‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۱ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، 550 اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۰۳۰

اِم وی اِم، ‌550 اتوماتيك‌ ۱۳۹۴

۱ سال و ۱ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۹۱۲

اِم وی اِم، ‌315 هاچ بك اسپرت اكسلنت‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۱ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، 110 سه سیلندر
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۹۱۸

اِم وی اِم، ‌110 سه سيلندر‌ ۱۳۸۸

۱ سال و ۱ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، X22 اتوماتیک اسپرت  اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۸۹۱

اِم وی اِم، ‌X22 اتوماتيك اسپرت اكسلنت‌ ۱۳۹۶

۱ سال و ۱ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مارون، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، X33 S اتوماتیک اسپرت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۸۸۶

اِم وی اِم، ‌X33 S اتوماتيك اسپرت‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۱ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، X22 اتوماتیک لاکچری
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۸۸۷

اِم وی اِم، ‌X22 اتوماتيك لاكچري‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۱ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، X22 اتوماتیک اسپرت  اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۸۸۸

اِم وی اِم، ‌X22 اتوماتيك اسپرت اكسلنت‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۱ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، X33 S اتوماتیک اسپرت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۸۶۵

اِم وی اِم، ‌X33 S اتوماتيك اسپرت‌ ۱۳۹۵

۱ سال و ۱ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان گیلان، رشت
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، X33 S اتوماتیک اسپرت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۸۴۶

اِم وی اِم، ‌X33 S اتوماتيك اسپرت‌ ۱۳۹۶

۱ سال و ۱ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان همدان، همدان
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۸۱۹

اِم وی اِم، ‌315 هاچ بك اسپرت اكسلنت‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۱ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
اِم وی اِم، X55 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۷۷۳

اِم وی اِم، ‌X55 اكسلنت‌ ۱۳۹۸

۱ سال و ۱ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۴۰۰ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.