۸۳ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۴ ماه و ۲ روز پیش
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۸۹۶

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۲

۴ ماه و ۲ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان اصفهان، لنجان
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۸۵۶۵

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۳

۵ ماه و ۱۵ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۸۸۶

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۳

۵ ماه و ۲۷ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان بوشهر، بوشهر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۶۲۸

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۴

۶ ماه پیش

آلبالویی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۵۲۷

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۲

۶ ماه و ۳ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان سمنان، سمنان
۹۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۴۰۸

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۳

۶ ماه و ۵ روز پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان گلستان، گرگان
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۴۵۲

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۲

۶ ماه و ۲۳ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۲۳۶

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۲

۶ ماه و ۲۷ روز پیش

سفید، کامل رنگ، کارکرد ۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان خراسان رضوی، سبزوار
۷۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۷۹۱

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۲

۷ ماه و ۶ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۶۸۴

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۳

۷ ماه و ۸ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۹۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان یزد، یزد
۹۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۶۵۴

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۲

۷ ماه و ۹ روز پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۸۸,۶۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۴۷۱

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۳

۷ ماه و ۱۳ روز پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۵۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان قم، قم
۸۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۳۹۱

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۵

۷ ماه و ۱۵ روز پیش

نوک مدادی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۲۴۳

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۳

۷ ماه و ۱۸ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۹۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان یزد، یزد
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۱۹۹

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۴

۷ ماه و ۱۹ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان البرز، کرج
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۹۰۱

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۴

۷ ماه و ۲۵ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان فارس، شیراز
۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۹ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.