۶۸ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۴ روز پیش
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۹۰۱

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۴

۴ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان فارس، شیراز
۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۷۰۴

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۳

۷ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۶۶۳

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۳

۹ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان تهران، تهران
۹۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۶۱۶

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۴

۹ روز پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۴۳۰

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۳

۱۲ روز پیش

نوک مدادی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۲۰۲

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۴

۱۸ روز پیش

خاکستری، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۳۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۲۰۳

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۳

۱۸ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۹۲۷

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۳

۲۳ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۶۱۰

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۴

۲۷ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان مازندران، قائمشهر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۱۷۷

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۵

۱ ماه و ۴ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۴,۲۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۰۸۸

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۳

۱ ماه و ۶ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان کرمان، رفسنجان
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۰۷۰

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۲

۱ ماه و ۶ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان البرز، کرج
۹۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۲۱۰۲

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۲

۱ ماه و ۲۴ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، رودهن
۹۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۲۰۴۹

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۴

۱ ماه و ۲۵ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان تهران، تهران
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۰۶۱۷

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۳

۲ ماه و ۲۲ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان کرمان، رفسنجان
لیفان، X60
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۰۳۹۲

لیفان، ‌X60‌ ۱۳۹۴

۲ ماه و ۲۶ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان گیلان، رشت
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۸ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.