۲۴۰ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۳ روز پیش
لیفان، X50 اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۱۶۳۰

لیفان، ‌X50 اتوماتيك‌ ۱۳۹۵

۳ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، 820
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۱۵۵۸

لیفان، ‌820‌ ۱۳۹۵

۵ روز پیش

سفید، صافکاری بدون رنگ، کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان خراسان رضوی، مشهد
۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X50 اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۱۵۳۶

لیفان، ‌X50 اتوماتيك‌ ۱۳۹۷

۵ روز پیش

نوک مدادی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X50 اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۱۴۸۳

لیفان، ‌X50 اتوماتيك‌ ۱۳۹۷

۷ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴,۲۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X50 اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۱۲۸۴

لیفان، ‌X50 اتوماتيك‌ ۱۳۹۴

۱۱ روز پیش

نوک مدادی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60 اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۱۲۲۱

لیفان، ‌X60 اتوماتيك‌ ۱۳۹۷

۱۲ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان خراسان رضوی، مشهد
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X50 اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۱۱۲۲

لیفان، ‌X50 اتوماتيك‌ ۱۳۹۴

۱۳ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، 820
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۱۰۶۱

لیفان، ‌820‌ ۱۳۹۶

۱۴ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، شهریار
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X50 اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۰۹۷۴

لیفان، ‌X50 اتوماتيك‌ ۱۳۹۶

۱۶ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۹۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، 620  1.8 لیتر
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۰۹۸۲

لیفان، ‌620 1.8 ليتر‌ ۱۳۹۴

۱۶ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۷۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X50 اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۰۹۴۲

لیفان، ‌X50 اتوماتيك‌ ۱۳۹۴

۱۷ روز پیش

نوک مدادی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، 820
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۰۹۳۷

لیفان، ‌820‌ ۱۳۹۷

۱۷ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸,۱۵۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان مرکزی، ساوه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، 820
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۰۹۰۹

لیفان، ‌820‌ ۱۳۹۶

۱۸ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان اصفهان، اصفهان
لیفان، X50 اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۰۹۱۴

لیفان، ‌X50 اتوماتيك‌ ۱۳۹۵

۱۸ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
لیفان، X60 اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۰۷۳۱

لیفان، ‌X60 اتوماتيك‌ ۱۳۹۵

۲۱ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان مازندران، بابل
لیفان، 620  1.8 لیتر
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۰۷۱۱

لیفان، ‌620 1.8 ليتر‌ ۱۳۹۱

۲۱ روز پیش

نقره‌ای، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۱۱۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۸ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.