۳۶ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۱ روز پیش
چری، تیگو 5 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۰۰۲۳

چری، ‌تيگو 5 اكسلنت‌ ۱۳۹۵

۱ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۰,۴۳۵ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
چری، تیگو 5 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۹۶۸۳

چری، ‌تيگو 5 اكسلنت‌ ۱۳۹۵

۸ روز پیش

قهوه‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان البرز، کرج
چری، تیگو 5 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۹۵۱۴

چری، ‌تيگو 5 اكسلنت‌ ۱۳۹۷

۱۱ روز پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
چری، تیگو 5 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۹۱۵۶

چری، ‌تيگو 5 اكسلنت‌ ۱۳۹۷

۲۲ روز پیش

قهوه‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
چری، تیگو 5 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۴۵۶

چری، ‌تيگو 5 اكسلنت‌ ۱۳۹۶

۱ ماه و ۳ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
چری، تیگو 5 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۳۴۷

چری، ‌تيگو 5 اكسلنت‌ ۱۳۹۷

۱ ماه و ۵ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
چری، تیگو 5 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۰۶۲

چری، ‌تيگو 5 اكسلنت‌ ۱۳۹۷

۱ ماه و ۱۳ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
چری، تیگو 5 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۸۸۴

چری، ‌تيگو 5 اكسلنت‌ ۱۳۹۶

۱ ماه و ۱۷ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
چری، تیگو 5 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۷۱۳

چری، ‌تيگو 5 اكسلنت‌ ۱۳۹۸

۱ ماه و ۱۹ روز پیش

سفید صدفی، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل قهوه‌ای، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
چری، تیگو 5 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۳۵۷

چری، ‌تيگو 5 اكسلنت‌ ۱۳۹۵

۱ ماه و ۲۶ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
چری، تیگو 5 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۶۸۷۶

چری، ‌تيگو 5 اكسلنت‌ ۱۳۹۶

۲ ماه و ۳ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
چری، تیگو 5 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۵۶۸۷

چری، ‌تيگو 5 اكسلنت‌ ۱۳۹۶

۲ ماه و ۱۷ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان مازندران، آمل
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
چری، تیگو 5 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۵۴۱۹

چری، ‌تيگو 5 اكسلنت‌ ۱۳۹۵

۲ ماه و ۲۲ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
چری، تیگو 5 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۴۹۴۹

چری، ‌تيگو 5 اكسلنت‌ ۱۳۹۶

۳ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان مازندران، ساری
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
چری، تیگو 5 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۲۸۷۵

چری، ‌تيگو 5 اكسلنت‌ ۱۳۹۷

۴ ماه و ۶ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل شتری، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
چری، تیگو 5 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۱۵۹۱

چری، ‌تيگو 5 اكسلنت‌ ۱۳۹۶

۵ ماه و ۱ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۸ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.