۱۷۷ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۹ ساعت و ۲۰ دقیقه پیش
چری، آریزو 5 TE اتوماتیک اکسلنت توربو
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۶۵۹

چری، ‌آريزو 5 TE اتوماتيك اكسلنت توربو‌ ۱۳۹۸

۹ ساعت و ۲۰ دقیقه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
چری، آریزو 5 TE اتوماتیک اکسلنت توربو
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۵۴۰

چری، ‌آريزو 5 TE اتوماتيك اكسلنت توربو‌ ۱۳۹۷

۱ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان گلستان، گرگان
تومان
چری، تیگو 7 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۵۶۱

چری، ‌تيگو 7 اكسلنت‌ ۱۳۹۷

۱ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل موکا، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
چری، آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۴۶۹

چری، ‌آريزو 5 اتوماتيك اكسلنت‌ ۱۳۹۵

۴ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، ورامین
تومان
چری، تیگو 5  اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۳۵۷

چری، ‌تيگو 5 اكسلنت‌ ۱۳۹۵

۵ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
چری، آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۳۳۴

چری، ‌آريزو 5 اتوماتيك اكسلنت‌ ۱۳۹۶

۵ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۶۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
چری، تیگو 7 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۱۳۳

چری، ‌تيگو 7 اكسلنت‌ ۱۳۹۷

۸ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل موکا، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
چری، تیگو 7 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۰۹۰

چری، ‌تيگو 7 اكسلنت‌ ۱۳۹۷

۱۰ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل موکا، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
چری، تیگو 7 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۰۴۲

چری، ‌تيگو 7 اكسلنت‌ ۱۳۹۷

۱۱ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مارون، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
چری، تیگو 5  اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۶۸۷۶

چری، ‌تيگو 5 اكسلنت‌ ۱۳۹۶

۱۳ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
چری، آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۶۸۲۳

چری، ‌آريزو 5 اتوماتيك اكسلنت‌ ۱۳۹۶

۲۵ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۶۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
چری، تیگو 7 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۶۷۳۱

چری، ‌تيگو 7 اكسلنت‌ ۱۳۹۷

۲۶ روز پیش

مسی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۵,۵۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، ری
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
چری، تیگو 5  اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۵۶۸۷

چری، ‌تيگو 5 اكسلنت‌ ۱۳۹۶

۲۷ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان مازندران، آمل
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
چری، آریزو 5 دنده ای لاکچری
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۵۶۵۲

چری، ‌آريزو 5 دنده اي لاكچري‌ ۱۳۹۷

۲۸ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان آذربایجان شرقی، تبریز
۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
چری، تیگو 7 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۵۶۳۰

چری، ‌تيگو 7 اكسلنت‌ ۱۳۹۷

۲۸ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل موکا، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان خراسان رضوی، مشهد
۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
چری، تیگو 7 اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۵۵۷۸

چری، ‌تيگو 7 اكسلنت‌ ۱۳۹۷

۲۹ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مارون، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۸ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.