۲۱ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۲۰ روز پیش
چری، آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۰۷۹۱

چری، ‌آريزو 5 اتوماتيك اكسلنت‌ ۱۳۹۷

۲۰ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
چری، آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۰۵۶۲

چری، ‌آريزو 5 اتوماتيك اكسلنت‌ ۱۳۹۶

۲۴ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه سالم، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط معاوضـه

استان کرمان، کرمان
فقط معاوضـه
چری، آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۰۱۵۷

چری، ‌آريزو 5 اتوماتيك اكسلنت‌ ۱۳۹۶

۱ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
چری، آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۰۰۰۴

چری، ‌آريزو 5 اتوماتيك اكسلنت‌ ۱۳۹۶

۱ ماه و ۲ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، شهریار
چری، آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۹۳۶۰

چری، ‌آريزو 5 اتوماتيك اكسلنت‌ ۱۳۹۶

۱ ماه و ۱۶ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان اصفهان، مبارکه
چری، آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۵۲۲

چری، ‌آريزو 5 اتوماتيك اكسلنت‌ ۱۳۹۶

۲ ماه و ۲ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان خراسان رضوی، مشهد
چری، آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۴۶۹

چری، ‌آريزو 5 اتوماتيك اكسلنت‌ ۱۳۹۵

۲ ماه و ۲۶ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، ورامین
تومان
چری، آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۳۳۴

چری، ‌آريزو 5 اتوماتيك اكسلنت‌ ۱۳۹۶

۲ ماه و ۲۷ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۶۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
چری، آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۶۸۲۳

چری، ‌آريزو 5 اتوماتيك اكسلنت‌ ۱۳۹۶

۳ ماه و ۱۶ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۶۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
چری، آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۱۸۱۲

چری، ‌آريزو 5 اتوماتيك اكسلنت‌ ۱۳۹۵

۵ ماه و ۲۶ روز پیش

آبی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه نیاز به صافکاری، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
چری، آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۱۶۵۶

چری، ‌آريزو 5 اتوماتيك اكسلنت‌ ۱۳۹۶

۶ ماه پیش

قرمز، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۷۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان البرز، کرج
۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
چری، آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۱۳۲۹

چری، ‌آريزو 5 اتوماتيك اكسلنت‌ ۱۳۹۵

۶ ماه و ۹ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان همدان، همدان
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
چری، آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۱۲۷۰

چری، ‌آريزو 5 اتوماتيك اكسلنت‌ ۱۳۹۵

۶ ماه و ۱۰ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان البرز، کرج
۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
چری، آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۶۶۲۳

چری، ‌آريزو 5 اتوماتيك اكسلنت‌ ۱۳۹۶

۸ ماه پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
چری، آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۲۹۷۶

چری، ‌آريزو 5 اتوماتيك اكسلنت‌ ۱۳۹۵

۹ ماه و ۲۴ روز پیش

آبی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
چری، آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۲۹۷۵

چری، ‌آريزو 5 اتوماتيك اكسلنت‌ ۱۳۹۶

۹ ماه و ۲۴ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۸ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.