۲۰ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۹ ماه و ۱۲ روز پیش
رنو، مگان 1.6 مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۴۳۰

رنو، ‌مگان 1.6 مونتاژ‌ ۱۳۹۱

۹ ماه و ۱۲ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۱۴۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
رنو، مگان 1.6 مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۷۳۲

رنو، ‌مگان 1.6 مونتاژ‌ ۱۳۸۹

۱۰ ماه و ۱۵ روز پیش

نوک مدادی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
رنو، مگان 1.6 مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۳۳۴

رنو، ‌مگان 1.6 مونتاژ‌ ۱۳۸۸

۱۰ ماه و ۲۱ روز پیش

نقره‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان گلستان، گرگان
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
رنو، مگان 1.6 مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۳۰۹

رنو، ‌مگان 1.6 مونتاژ‌ ۱۳۸۹

۱۰ ماه و ۲۲ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
رنو، مگان 1.6 مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۸۸۱۷

رنو، ‌مگان 1.6 مونتاژ‌ ۱۳۸۹

۱۱ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۷۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
رنو، مگان 1.6 مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۷۵۰

رنو، ‌مگان 1.6 مونتاژ‌ ۱۳۸۸

۱۱ ماه و ۱۹ روز پیش

نقره‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان خراسان رضوی، مشهد
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
رنو، مگان 1.6 مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۴۴۲

رنو، ‌مگان 1.6 مونتاژ‌ ۱۳۹۰

۱ سال پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۴۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
رنو، مگان 1.6 مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۴۴۴

رنو، ‌مگان 1.6 مونتاژ‌ ۱۳۸۹

۱ سال و ۱ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
رنو، مگان 1.6 مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۹۹۲

رنو، ‌مگان 1.6 مونتاژ‌ ۱۳۸۹

۱ سال و ۱ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان اصفهان، اصفهان
رنو، مگان 1.6 مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۰۹۲۹

رنو، ‌مگان 1.6 مونتاژ‌ ۱۳۸۸

۱ سال و ۳ ماه پیش

نقره‌ای، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۹۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
رنو، مگان 1.6 مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۰۲۷۹

رنو، ‌مگان 1.6 مونتاژ‌ ۱۳۸۸

۱ سال و ۴ ماه پیش

نقره‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۵۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
رنو، مگان 1.6 مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۱۴۴

رنو، ‌مگان 1.6 مونتاژ‌ ۱۳۸۹

۱ سال و ۵ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
رنو، مگان 1.6 مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۹۸۰

رنو، ‌مگان 1.6 مونتاژ‌ ۱۳۹۱

۱ سال و ۵ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
رنو، مگان 1.6 مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۵۰۳۷

رنو، ‌مگان 1.6 مونتاژ‌ ۱۳۸۸

۱ سال و ۷ ماه پیش

نقره‌ای، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۶۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
رنو، مگان 1.6 مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۴۶۴۶

رنو، ‌مگان 1.6 مونتاژ‌ ۱۳۸۹

۱ سال و ۷ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۴,۸۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
رنو، مگان 1.6 مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۹۴۷۵

رنو، ‌مگان 1.6 مونتاژ‌ ۱۳۸۹

۱ سال و ۱۰ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۹ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.