۱,۴۰۱ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۲ روز پیش
رنو، کپچر
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۰۹۱

رنو، ‌كپچر‌ ۲۰۱۷

۲ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
رنو، ساندرو اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۰۴۷

رنو، ‌ساندرو اتوماتيك‌ ۱۳۹۶

۲ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
رنو، مگان 2.0  مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۰۲۸

رنو، ‌مگان 2.0 مونتاژ‌ ۱۳۹۱

۲ روز پیش

نقره‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
رنو، کولیوس
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۰۴۰

رنو، ‌كوليوس‌ ۲۰۱۷

۲ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان خراسان رضوی، مشهد
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
رنو، ساندرو اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۰۴۳

رنو، ‌ساندرو اتوماتيك‌ ۱۳۹۷

۲ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
رنو، مگان 2.0  مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۰۱۷

رنو، ‌مگان 2.0 مونتاژ‌ ۱۳۹۱

۳ روز پیش

سفید، صافکاری بدون رنگ، کارکرد ۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
رنو، تندر 90 E2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۰۲۲

رنو، ‌تندر 90 E2‌ ۱۳۹۶

۳ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۶۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان کرمان، کرمان
۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
رنو، ساندرو اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۰۲۶

رنو، ‌ساندرو اتوماتيك‌ ۱۳۹۶

۳ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
رنو، کولیوس
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۰۰۲

رنو، ‌كوليوس‌ ۲۰۱۴

۳ روز پیش

مسی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان تهران، تهران
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
رنو، تلیسمان E3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۰۰۸

رنو، ‌تليسمان E3‌ ۲۰۱۷

۳ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان تهران، تهران
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
رنو، مگان 1.6 مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۹۹۲

رنو، ‌مگان 1.6 مونتاژ‌ ۱۳۸۹

۳ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان اصفهان، اصفهان
رنو، ساندرو اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۹۸۲

رنو، ‌ساندرو اتوماتيك‌ ۱۳۹۶

۳ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
رنو، ساندرو اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۹۸۹

رنو، ‌ساندرو اتوماتيك‌ ۱۳۹۵

۳ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان البرز، کرج
۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰تومان
رنو، ساندرو استپ وی اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۹۳۹

رنو، ‌ساندرو استپ وي اتوماتيك‌ ۱۳۹۶

۴ روز پیش

سفید، صافکاری بدون رنگ، کارکرد ۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
رنو، کولیوس
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۹۴۳

رنو، ‌كوليوس‌ ۲۰۱۷

۴ روز پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
رنو، تندر 90 اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۹۰۵

رنو، ‌تندر 90 اتوماتيك‌ ۱۳۹۲

۴ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۹۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۸ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.