۷۷ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۱ سال پیش
هاوال، H2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۷۰۵

هاوال، ‌H2‌ ۱۳۹۷

۱ سال پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
هاوال، H2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۵۷۷

هاوال، ‌H2‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۱ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۹,۵۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
هاوال، H2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۲۰۳

هاوال، ‌H2‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۱ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل خاکستری، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
هاوال، H2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۶۷۲

هاوال، ‌H2‌ ۱۳۹۸

۱ سال و ۱ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
هاوال، H2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۸۶۵۶

هاوال، ‌H2‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۲ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
هاوال، H2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۸۱۴۶

هاوال، ‌H2‌ ۱۳۹۸

۱ سال و ۲ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
هاوال، H2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۸۱۲۸

هاوال، ‌H2‌ ۱۳۹۸

۱ سال و ۲ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، شهریار
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
هاوال، H2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۷۲۳

هاوال، ‌H2‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۲ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
هاوال، H2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۷۵۲

هاوال، ‌H2‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۳ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
هاوال، H2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۶۸۷

هاوال، ‌H2‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۴ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، اسلامشهر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
هاوال، H2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۱۹۴

هاوال، ‌H2‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۴ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان تهران، تهران
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
هاوال، H2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۷۸۶

هاوال، ‌H2‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۴ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان تهران، تهران
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
هاوال، H2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۷۲۹

هاوال، ‌H2‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۵ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان کرمان، کرمانشاه
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
هاوال، H2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۶۰۹

هاوال، ‌H2‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۵ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱,۷۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان فارس، شیراز
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
هاوال، H2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۴۴۲

هاوال، ‌H2‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۵ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱,۷۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان فارس، شیراز
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
هاوال، H2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۳۱۹

هاوال، ‌H2‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۵ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۹ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.