۵۶۹ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۴ سال و ۴ ماه پیش
جک، S3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۳۱۱

جک، ‌S3‌ ۱۳۹۷

۴ سال و ۴ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
جک، جی 5 - 1.5
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۲۸۳

جک، ‌جي 5 - 1.5‌ ۱۳۹۴

۴ سال و ۴ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۷۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه کاپوت تعویض، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان سیستان و بلوچستان، زاهدان
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
جک، S5 دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۲۰۶

جک، ‌S5 دنده اي‌ ۱۳۹۵

۴ سال و ۴ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
جک، S5 اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۱۶۳

جک، ‌S5 اتوماتيك‌ ۱۳۹۷

۴ سال و ۴ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
جک، S5 اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۰۸۶

جک، ‌S5 اتوماتيك‌ ۱۳۹۷

۴ سال و ۴ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
جک، S5 دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۰۰۱

جک، ‌S5 دنده اي‌ ۱۳۹۶

۴ سال و ۴ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۲,۵۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
جک، S3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۸۴۸

جک، ‌S3‌ ۱۳۹۷

۴ سال و ۴ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان خراسان رضوی، مشهد
جک، S5 اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۸۰۸

جک، ‌S5 اتوماتيك‌ ۱۳۹۷

۴ سال و ۴ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
جک، جی 5 - 1.5
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۶۹۵

جک، ‌جي 5 - 1.5‌ ۱۳۹۵

۴ سال و ۵ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۹۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
جک، جی 5 - 1.5
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۶۴۲

جک، ‌جي 5 - 1.5‌ ۱۳۹۵

۴ سال و ۵ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۹۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
جک، جی 5 - 1.8
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۵۶۱

جک، ‌جي 5 - 1.8‌ ۱۳۹۵

۴ سال و ۵ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
جک، S5 اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۵۶۴

جک، ‌S5 اتوماتيك‌ ۱۳۹۸

۴ سال و ۵ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان اصفهان، اصفهان
جک، S3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۹۵۶

جک، ‌S3‌ ۱۳۹۸

۴ سال و ۵ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، حوالـه

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
جک، جی 5 - 1.5
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۸۸۹

جک، ‌جي 5 - 1.5‌ ۱۳۹۳

۴ سال و ۵ ماه پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۱۳۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه کاپوت تعویض، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
جک، جی 5 - 1.8
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۸۷۳

جک، ‌جي 5 - 1.8‌ ۱۳۹۵

۴ سال و ۵ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۸۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
جک، S5 اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۷۱۰

جک، ‌S5 اتوماتيك‌ ۱۳۹۷

۴ سال و ۵ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان البرز، کرج
۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۴۰۳ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.