۲۲ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۱ سال و ۹ ماه پیش
هایما، S7
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۵۹۰

هایما، ‌S7‌ ۱۳۹۶

۱ سال و ۹ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل قهوه‌ای، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
هایما، S7
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۴۶۷

هایما، ‌S7‌ ۱۳۹۶

۱ سال و ۹ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان زنجان، بلوار آزادی
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
هایما، S7
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۴۲۴

هایما، ‌S7‌ ۱۳۹۵

۱ سال و ۹ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
هایما، S7
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۸۷۰۶

هایما، ‌S7‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۹ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان خراسان رضوی، مشهد
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
هایما، S7
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۵۹۲

هایما، ‌S7‌ ۱۳۹۵

۱ سال و ۱۱ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مارون، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
هایما، S7
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۲۶۶۳

هایما، ‌S7‌ ۱۳۹۵

۲ سال و ۱ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان خراسان رضوی، مشهد
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
هایما، S7
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۱۷۳۷

هایما، ‌S7‌ ۱۳۹۵

۲ سال و ۱ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مارون، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان خراسان رضوی، مشهد
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
هایما، S7
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۹۸۳

هایما، ‌S7‌ ۱۳۹۷

۲ سال و ۴ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل نارنجی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
هایما، S7
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۶۶۸

هایما، ‌S7‌ ۱۳۹۸

۲ سال و ۴ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، شهر ری
تومان
هایما، S7
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۲۰۷۶

هایما، ‌S7‌ ۱۳۹۶

۲ سال و ۷ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
هایما، S7
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۹۹۱۵

هایما، ‌S7‌ ۱۳۹۶

۲ سال و ۸ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲,۵۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل موکا، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
هایما، S7
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۹۸۲۵

هایما، ‌S7‌ ۱۳۹۴

۲ سال و ۸ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل قهوه‌ای، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
هایما، S7
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۹۲۷۷

هایما، ‌S7‌ ۱۳۹۶

۲ سال و ۸ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۳,۷۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مارون، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
هایما، S7
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۹۰۷۹

هایما، ‌S7‌ ۱۳۹۶

۲ سال و ۹ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۳,۷۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مارون، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
هایما، S7
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۹۰۸۱

هایما، ‌S7‌ ۱۳۹۵

۲ سال و ۹ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل موکا، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
هایما، S7
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۷۷۹۹

هایما، ‌S7‌ ۱۳۹۵

۲ سال و ۹ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان البرز، کرج
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۴۰۰ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.