۳۱۵ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۱ سال و ۱ ماه پیش
برلیانس، H320 اتوماتیک 1.65لیتری
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۶۹۷

برلیانس، ‌H320 اتوماتيك 1.65ليتري‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۱ ماه پیش

سفید، صافکاری بدون رنگ، کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
برلیانس، H330 اتوماتیک 1.5لیتری
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۵۷۴

برلیانس، ‌H330 اتوماتيك 1.5ليتري‌ ۱۳۹۴

۱ سال و ۱ ماه پیش

نوک مدادی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۷۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
برلیانس، H220 اتومات
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۴۴۲

برلیانس، ‌H220 اتومات‌ ۱۳۹۶

۱ سال و ۲ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، ری
۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
برلیانس، H320 اتوماتیک 1.65لیتری
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۴۱۹

برلیانس، ‌H320 اتوماتيك 1.65ليتري‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۲ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
برلیانس، C3 کراس 1.65 لیتری
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۲۱۶

برلیانس، ‌C3 كراس 1.65 ليتري‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۲ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان مازندران، ساری
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
برلیانس، H330 اتوماتیک 1.65 لیتری
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۰۵۵

برلیانس، ‌H330 اتوماتيك 1.65 ليتري‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۲ ماه پیش

آبی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
برلیانس، H220 دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۸۴۰

برلیانس، ‌H220 دنده اي‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۲ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
برلیانس، H320 اتوماتیک 1.65لیتری
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۸۱۱

برلیانس، ‌H320 اتوماتيك 1.65ليتري‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۲ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
برلیانس، C3 کراس 1.65 لیتری
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۸۲۵

برلیانس، ‌C3 كراس 1.65 ليتري‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۲ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
برلیانس، H230 دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۵۸۵

برلیانس، ‌H230 دنده اي‌ ۱۳۹۶

۱ سال و ۲ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان خراسان رضوی، بردسکن
۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
برلیانس، H320 اتوماتیک 1.65لیتری
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۵۵۲

برلیانس، ‌H320 اتوماتيك 1.65ليتري‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۲ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
برلیانس، H320 اتوماتیک 1.65لیتری
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۴۹۰

برلیانس، ‌H320 اتوماتيك 1.65ليتري‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۲ ماه پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۴۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، شمیرانات
۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
برلیانس، H220 دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۴۲۳

برلیانس، ‌H220 دنده اي‌ ۱۳۹۵

۱ سال و ۲ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۸۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
برلیانس، H330 اتوماتیک 1.65 لیتری
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۴۲۴

برلیانس، ‌H330 اتوماتيك 1.65 ليتري‌ ۱۳۹۷

۱ سال و ۲ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۳,۵۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان البرز، کرج
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
برلیانس، H330 اتوماتیک 1.5لیتری
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۳۵۴

برلیانس، ‌H330 اتوماتيك 1.5ليتري‌ ۱۳۹۵

۱ سال و ۲ ماه پیش

نقره‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
برلیانس، H230 دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۱۵۴

برلیانس، ‌H230 دنده اي‌ ۱۳۹۵

۱ سال و ۲ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان خراسان رضوی، مشهد
۸۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۴۰۰ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.