۲۶۷ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۱۱ ماه و ۲۵ روز پیش
فولکس واگن، تیگوان
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۳۵۲

فولکس واگن، ‌تيگوان‌ ۲۰۱۸

۱۱ ماه و ۲۵ روز پیش

بژ، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
فولکس واگن، پاسات
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۳۴۷

فولکس واگن، ‌پاسات‌ ۲۰۱۸

۱۱ ماه و ۲۵ روز پیش

سربی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
فولکس واگن، تیگوان
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۳۳۴

فولکس واگن، ‌تيگوان‌ ۲۰۱۸

۱۱ ماه و ۲۵ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
فولکس واگن، گل
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۱۷۳

فولکس واگن، ‌گل‌ ۱۳۸۴

۱۱ ماه و ۲۸ روز پیش

نقره‌ای، دور رنگ، کارکرد ۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان آذربایجان شرقی، تبریز
۳۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
فولکس واگن، گل
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۹۰۸

فولکس واگن، ‌گل‌ ۱۳۸۶

۱ سال پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان خراسان رضوی، مشهد
۵۰,۵۰۰,۰۰۰تومان
فولکس واگن، تیگوان
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۸۹۶

فولکس واگن، ‌تيگوان‌ ۲۰۱۸

۱ سال پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان خراسان رضوی، مشهد
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
فولکس واگن، تیگوان
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۶۱۶

فولکس واگن، ‌تيگوان‌ ۲۰۱۸

۱ سال پیش

بژ، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان البرز، کرج
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
فولکس واگن، پاسات
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۵۷۶

فولکس واگن، ‌پاسات‌ ۲۰۱۸

۱ سال پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
فولکس واگن، تیگوان
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۴۸۷

فولکس واگن، ‌تيگوان‌ ۲۰۱۸

۱ سال پیش

آلبالویی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
فولکس واگن، بیتل
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۲۷۸

فولکس واگن، ‌بيتل‌ ۲۰۱۲

۱ سال پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۵۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مارون، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
فولکس واگن، پاسات
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۱۳۹

فولکس واگن، ‌پاسات‌ ۲۰۱۸

۱ سال پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
فولکس واگن، بیتل
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۰۳۰

فولکس واگن، ‌بيتل‌ ۲۰۱۳

۱ سال پیش

آبی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان تهران، تهران
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
فولکس واگن، تیگوان
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۷۶۰

فولکس واگن، ‌تيگوان‌ ۲۰۱۸

۱ سال پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
فولکس واگن، گلف ساده
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۶۸۶

فولکس واگن، ‌گلف ساده‌ ۱۹۹۲

۱ سال پیش

سرمه‌ای، کامل رنگ، کارکرد ۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۸,۸۰۰,۰۰۰تومان
فولکس واگن، گل
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۵۸۳

فولکس واگن، ‌گل‌ ۱۳۸۶

۱ سال و ۱ ماه پیش

نقره‌ای، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۹۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۴۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
فولکس واگن، گلف GTI
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۴۷۳

فولکس واگن، ‌گلف GTI‌ ۲۰۱۸

۱ سال و ۱ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۹ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.