۱۷۲ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۴ ماه و ۸ روز پیش
سایپا، پراید صندوقدار
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۳۷۲

سایپا، ‌پرايد صندوقدار‌ ۱۳۸۶

۴ ماه و ۸ روز پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۹۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل خاکستری، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید صندوقدار
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۰۰۵

سایپا، ‌پرايد صندوقدار‌ ۱۳۸۲

۴ ماه و ۱۸ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان البرز، کرج
۲۰,۸۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید صندوقدار
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۷۴۱

سایپا، ‌پرايد صندوقدار‌ ۱۳۸۵

۴ ماه و ۲۲ روز پیش

زیتونی، دور رنگ، کارکرد ۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید صندوقدار
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۵۲۳

سایپا، ‌پرايد صندوقدار‌ ۱۳۸۴

۴ ماه و ۲۷ روز پیش

یشمی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت دوگانه سوز (CNG)، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان البرز، کرج
۲۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید صندوقدار
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۰۵۰

سایپا، ‌پرايد صندوقدار‌ ۱۳۸۷

۵ ماه و ۵ روز پیش

نوک مدادی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۰۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت دوگانه سوز (CNG)، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید صندوقدار
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۵۲۵

سایپا، ‌پرايد صندوقدار‌ ۱۳۸۸

۵ ماه و ۱۶ روز پیش

نقره‌ای، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه کاپوت تعویض، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۹,۳۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید صندوقدار
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۸۰۸

سایپا، ‌پرايد صندوقدار‌ ۱۳۸۸

۵ ماه و ۳۰ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل خاکستری، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید صندوقدار
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۶۸۷

سایپا، ‌پرايد صندوقدار‌ ۱۳۸۵

۶ ماه و ۱ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید صندوقدار
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۶۶۳

سایپا، ‌پرايد صندوقدار‌ ۱۳۸۶

۶ ماه و ۱ روز پیش

اطلسی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۸,۵۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید صندوقدار
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۶۱۸

سایپا، ‌پرايد صندوقدار‌ ۱۳۸۷

۶ ماه و ۲ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید صندوقدار
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۵۰۴

سایپا، ‌پرايد صندوقدار‌ ۱۳۸۸

۶ ماه و ۴ روز پیش

بژ، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه کاپوت تعویض، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۸,۵۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید صندوقدار
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۲۱۸

سایپا، ‌پرايد صندوقدار‌ ۱۳۸۶

۶ ماه و ۸ روز پیش

نقره‌ای، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۹۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان مازندران، بابل
۲۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید صندوقدار
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۸۵۶۲

سایپا، ‌پرايد صندوقدار‌ ۱۳۸۹

۶ ماه و ۲۱ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان کرمان، کرمان
۳۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید صندوقدار
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۹۴۱

سایپا، ‌پرايد صندوقدار‌ ۱۳۸۳

۷ ماه و ۲ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید صندوقدار
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۷۹۸

سایپا، ‌پرايد صندوقدار‌ ۱۳۸۷

۷ ماه و ۴ روز پیش

مسی، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان مازندران، آمل
۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید صندوقدار
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۵۳۳

سایپا، ‌پرايد صندوقدار‌ ۱۳۸۴

۷ ماه و ۹ روز پیش

نقره‌ای، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۲۱۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه کاپوت تعویض، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۹ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.