۱۹ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۶ ماه و ۱۹ روز پیش
سایپا، پراید 131SL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۳۸۳

سایپا، ‌پرايد 131SL‌ ۱۳۹۱

۶ ماه و ۱۹ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۳۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه سالم، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۳۶۱

سایپا، ‌پرايد 131SL‌ ۱۳۹۰

۱ سال پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۹۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان قزوین، قزوین
۳۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۸۰۱۱

سایپا، ‌پرايد 131SL‌ ۱۳۹۱

۱ سال و ۲ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت دوگانه سوز (CNG)، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۷,۲۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۶۳۹

سایپا، ‌پرايد 131SL‌ ۱۳۹۱

۱ سال و ۴ ماه پیش

بژ، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۲,۸۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۶۹۶

سایپا، ‌پرايد 131SL‌ ۱۳۸۷

۱ سال و ۵ ماه پیش

آلبالویی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۱۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۵,۲۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۲۰۳۴

سایپا، ‌پرايد 131SL‌ ۱۳۹۰

۱ سال و ۶ ماه پیش

نوک مدادی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه نیاز به صافکاری، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۹۰۴۲

سایپا، ‌پرايد 131SL‌ ۱۳۹۰

۱ سال و ۸ ماه پیش

نوک مدادی، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۹۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه کاپوت تعویض، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
سایپا، پراید 131SL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۳۰۰

سایپا، ‌پرايد 131SL‌ ۱۳۹۰

۱ سال و ۸ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
سایپا، پراید 131SL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۱۴۳

سایپا، ‌پرايد 131SL‌ ۱۳۹۰

۱ سال و ۸ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
سایپا، پراید 131SL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۶۹۱۹

سایپا، ‌پرايد 131SL‌ ۱۳۹۰

۱ سال و ۹ ماه پیش

نوک مدادی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت دوگانه سوز (CNG)، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان آذربایجان شرقی، مراغه
تومان
سایپا، پراید 131SL
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۹۳۰۴

سایپا، ‌پرايد 131SL‌ ۱۳۹۰

۲ سال و ۱ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۵۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت دوگانه سوز (CNG)، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SL
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۹۱۶۳

سایپا، ‌پرايد 131SL‌ ۱۳۹۰

۲ سال و ۱ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۵۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت دوگانه سوز (CNG)، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SL
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۹۱۶۵

سایپا، ‌پرايد 131SL‌ ۱۳۹۰

۲ سال و ۱ ماه پیش

خاکستری، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SL
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۸۳۶۵

سایپا، ‌پرايد 131SL‌ ۱۳۹۰

۲ سال و ۲ ماه پیش

خاکستری، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۲,۹۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SL
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۶۵۹۳

سایپا، ‌پرايد 131SL‌ ۱۳۹۱

۲ سال و ۲ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۱۹۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه کاپوت تعویض، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SL
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۴۶۳۰

سایپا، ‌پرايد 131SL‌ ۱۳۹۰

۲ سال و ۳ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۲۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۱,۹۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۹ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.