۲۶۸ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۴ ماه و ۸ روز پیش
سایپا، پراید 131SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۳۷۵

سایپا، ‌پرايد 131SE‌ ۱۳۹۵

۴ ماه و ۸ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان خراسان رضوی، مشهد
۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۲۸۱

سایپا، ‌پرايد 131SE‌ ۱۳۹۸

۴ ماه و ۹ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان همدان، همدان
۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۲۶۲

سایپا، ‌پرايد 131SE‌ ۱۳۹۸

۴ ماه و ۹ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
سایپا، پراید 131SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۸۸۴

سایپا، ‌پرايد 131SE‌ ۱۳۹۵

۴ ماه و ۱۹ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۹۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۴۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۷۰۶

سایپا، ‌پرايد 131SE‌ ۱۳۹۵

۴ ماه و ۲۴ روز پیش

سفید، دور رنگ، کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۴۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۶۶۲

سایپا، ‌پرايد 131SE‌ ۱۳۹۴

۴ ماه و ۲۵ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۷۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه کاپوت تعویض، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، شمیرانات
۳۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۵۰۵

سایپا، ‌پرايد 131SE‌ ۱۳۹۳

۴ ماه و ۲۷ روز پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۹۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۸,۶۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۳۳۵

سایپا، ‌پرايد 131SE‌ ۱۳۹۶

۴ ماه و ۳۰ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۲۹۲

سایپا، ‌پرايد 131SE‌ ۱۳۹۵

۵ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان قم، قم
۴۶,۸۵۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۰۴۴

سایپا، ‌پرايد 131SE‌ ۱۳۹۶

۵ ماه و ۶ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان یزد، یزد
۵۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۶۶۰

سایپا، ‌پرايد 131SE‌ ۱۳۹۵

۵ ماه و ۱۴ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان قزوین، قزوین
۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۵۶۵

سایپا، ‌پرايد 131SE‌ ۱۳۹۶

۵ ماه و ۱۶ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۴۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۵۳۶

سایپا، ‌پرايد 131SE‌ ۱۳۹۶

۵ ماه و ۱۶ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان البرز، کرج
۴۵,۸۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۳۴۳

سایپا، ‌پرايد 131SE‌ ۱۳۹۴

۵ ماه و ۲۰ روز پیش

سفید، صافکاری بدون رنگ، کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان مرکزی، دلیجان
۴۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۱۴۳

سایپا، ‌پرايد 131SE‌ ۱۳۹۵

۵ ماه و ۲۴ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۴۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۱۲۲

سایپا، ‌پرايد 131SE‌ ۱۳۹۸

۵ ماه و ۲۴ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۹ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.