۱۶۲ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۲ سال و ۳ ماه پیش
سایپا، پراید 111SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۲۳۴

سایپا، ‌پرايد 111SE‌ ۱۳۹۸

۲ سال و ۳ ماه پیش

آبی، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۷۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 111SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۱۸۵

سایپا، ‌پرايد 111SE‌ ۱۳۹۸

۲ سال و ۳ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 111SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۱۳۷

سایپا، ‌پرايد 111SE‌ ۱۳۹۸

۲ سال و ۳ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۸,۵۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 111SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۶۶۴

سایپا، ‌پرايد 111SE‌ ۱۳۹۸

۲ سال و ۴ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۵,۸۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 111SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۵۲۷

سایپا، ‌پرايد 111SE‌ ۱۳۹۶

۲ سال و ۴ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 111SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۴۰۲

سایپا، ‌پرايد 111SE‌ ۱۳۹۵

۲ سال و ۴ ماه پیش

نوک مدادی، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۶۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل خاکستری، بدنه کاپوت تعویض، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 111SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۰۰۵

سایپا، ‌پرايد 111SE‌ ۱۳۹۸

۲ سال و ۴ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 111SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۵۶۱

سایپا، ‌پرايد 111SE‌ ۱۳۹۴

۲ سال و ۴ ماه پیش

نوک مدادی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۴۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 111SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۲۷۱

سایپا، ‌پرايد 111SE‌ ۱۳۹۳

۲ سال و ۵ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۴۲,۸۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 111SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۹۴۰

سایپا، ‌پرايد 111SE‌ ۱۳۹۵

۲ سال و ۵ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۳۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۴۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 111SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۹۴۹

سایپا، ‌پرايد 111SE‌ ۱۳۹۶

۲ سال و ۵ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان آذربایجان شرقی، تبریز
۴۶,۲۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 111SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۸۷۳

سایپا، ‌پرايد 111SE‌ ۱۳۹۷

۲ سال و ۵ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۶,۳۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 111SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۸۶۸

سایپا، ‌پرايد 111SE‌ ۱۳۹۳

۲ سال و ۵ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۹۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۴۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 111SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۶۳۶

سایپا، ‌پرايد 111SE‌ ۱۳۹۸

۲ سال و ۵ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 111SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۵۳۹

سایپا، ‌پرايد 111SE‌ ۱۳۹۰

۲ سال و ۵ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۸,۵۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 111SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۲۴۰

سایپا، ‌پرايد 111SE‌ ۱۳۹۷

۲ سال و ۵ ماه پیش

نوک مدادی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان قزوین، البرز
۴۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۴۰۱ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.