۴۳ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۱ سال و ۲ ماه پیش
پژو، SD V9
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۸۲۹

پژو، ‌SD V9‌ ۱۳۸۹

۱ سال و ۲ ماه پیش

نقره‌ای، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V9
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۸۵۴۷

پژو، ‌SD V9‌ ۱۳۹۰

۱ سال و ۳ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۴۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان تهران، تهران
۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V9
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۸۹۰

پژو، ‌SD V9‌ ۱۳۹۰

۱ سال و ۴ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۱۹۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان قم، قم
۷۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V9
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۰۰۶

پژو، ‌SD V9‌ ۱۳۹۱

۱ سال و ۴ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V9
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۵۶۵

پژو، ‌SD V9‌ ۱۳۸۸

۱ سال و ۴ ماه پیش

نقره‌ای، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V9
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۵۳۰

پژو، ‌SD V9‌ ۱۳۸۸

۱ سال و ۵ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۹۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V9
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۴۷۱

پژو، ‌SD V9‌ ۱۳۹۰

۱ سال و ۶ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۹۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۷۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V9
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۳۹۷

پژو، ‌SD V9‌ ۱۳۸۸

۱ سال و ۶ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۹۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۷۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V9
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۴۰۲

پژو، ‌SD V9‌ ۱۳۸۷

۱ سال و ۶ ماه پیش

خاکستری، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۳۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۰,۵۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V9
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۹۱۵

پژو، ‌SD V9‌ ۱۳۹۰

۱ سال و ۶ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۰۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۷۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V9
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۶۰۶

پژو، ‌SD V9‌ ۱۳۹۰

۱ سال و ۶ ماه پیش

نقره‌ای، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V9
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۵۰۵

پژو، ‌SD V9‌ ۱۳۸۷

۱ سال و ۶ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل خاکستری، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان خراسان رضوی، بجنورد
۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V9
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۱۸۹

پژو، ‌SD V9‌ ۱۳۹۰

۱ سال و ۷ ماه پیش

خاکستری، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان البرز، کرج
۶۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V9
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۲۷۱۸

پژو، ‌SD V9‌ ۱۳۹۱

۱ سال و ۷ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان البرز، کرج
۶۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V9
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۲۳۳۷

پژو، ‌SD V9‌ ۱۳۹۱

۱ سال و ۷ ماه پیش

خاکستری، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۱۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
پژو، SD V9
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۲۰۵۲

پژو، ‌SD V9‌ ۱۳۸۸

۱ سال و ۷ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۰۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۴۰۰ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.