۲۴۷ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۸ ماه و ۲۹ روز پیش
پژو، SD V8
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۹۳۶

پژو، ‌SD V8‌ ۱۳۹۴

۸ ماه و ۲۹ روز پیش

نقره‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۸۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V8
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۹۱۷

پژو، ‌SD V8‌ ۱۳۹۵

۹ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل خاکستری، بدنه کاپوت تعویض، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان فارس، شیراز
۸۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V8
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۷۴۵

پژو، ‌SD V8‌ ۱۳۹۰

۹ ماه و ۳ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V8
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۷۳۱

پژو، ‌SD V8‌ ۱۳۹۵

۹ ماه و ۴ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V8
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۶۳۴

پژو، ‌SD V8‌ ۱۳۹۷

۹ ماه و ۵ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۴۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان مازندران، ساری
۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V8
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۵۵۷

پژو، ‌SD V8‌ ۱۳۹۳

۹ ماه و ۶ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۲,۵۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه کاپوت تعویض، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۸۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V8
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۱۷۷

پژو، ‌SD V8‌ ۱۳۹۸

۹ ماه و ۱۴ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V8
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۱۴۶

پژو، ‌SD V8‌ ۱۳۹۵

۹ ماه و ۱۴ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۰,۸۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۹۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V8
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۰۲۴

پژو، ‌SD V8‌ ۱۳۸۷

۹ ماه و ۱۷ روز پیش

خاکستری، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت دوگانه سوز (CNG)، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V8
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۸۸۱

پژو، ‌SD V8‌ ۱۳۹۷

۹ ماه و ۲۰ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۱۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه کاپوت تعویض، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V8
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۸۸۳

پژو، ‌SD V8‌ ۱۳۹۶

۹ ماه و ۲۰ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۹۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان کردستان، سنندج
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V8
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۸۴۴

پژو، ‌SD V8‌ ۱۳۸۹

۹ ماه و ۲۰ روز پیش

سفید، صافکاری بدون رنگ، کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V8
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۸۲۷

پژو، ‌SD V8‌ ۱۳۸۸

۹ ماه و ۲۰ روز پیش

خاکستری، صافکاری بدون رنگ، کارکرد ۲۵۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V8
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۸۰۶

پژو، ‌SD V8‌ ۱۳۹۵

۹ ماه و ۲۱ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۹,۸۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، قدس
۹۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V8
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۷۰۶

پژو، ‌SD V8‌ ۱۳۹۳

۹ ماه و ۲۲ روز پیش

آبی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۴۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۷۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V8
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۵۴۰

پژو، ‌SD V8‌ ۱۳۹۳

۹ ماه و ۲۷ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه کاپوت تعویض، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۷۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۹ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.