۴۴ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۷ ماه و ۱۱ روز پیش
نیسان، ماکسیما دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۶۴۰

نیسان، ‌ماكسيما دنده اي‌ ۱۳۸۲

۷ ماه و ۱۱ روز پیش

سرمه‌ای، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان تهران، تهران
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
نیسان، ماکسیما دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۷۹۳

نیسان، ‌ماكسيما دنده اي‌ ۱۳۸۷

۷ ماه و ۲۷ روز پیش

نقره‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان البرز، کرج
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
نیسان، ماکسیما دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۶۳۸

نیسان، ‌ماكسيما دنده اي‌ ۱۳۸۸

۸ ماه و ۱۸ روز پیش

نقره‌ای، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
نیسان، ماکسیما دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۹۹۳

نیسان، ‌ماكسيما دنده اي‌ ۱۳۸۵

۱۰ ماه و ۴ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۴۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان البرز، کرج
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
نیسان، ماکسیما دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۴۴۷

نیسان، ‌ماكسيما دنده اي‌ ۱۳۸۷

۱۰ ماه و ۱۵ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
نیسان، ماکسیما دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۵۰۲

نیسان، ‌ماكسيما دنده اي‌ ۱۳۸۲

۱۱ ماه و ۵ روز پیش

سفید، کامل رنگ، کارکرد ۲۴۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری تازه تعمیر، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان گلستان، گنبد کاووس
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
نیسان، ماکسیما دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۶۶۶

نیسان، ‌ماكسيما دنده اي‌ ۱۳۸۲

۱۱ ماه و ۲۲ روز پیش

نقره‌ای، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
نیسان، ماکسیما دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۳۴۳

نیسان، ‌ماكسيما دنده اي‌ ۱۳۸۵

۱۱ ماه و ۲۶ روز پیش

نقره‌ای، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
نیسان، ماکسیما دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۶۵۴

نیسان، ‌ماكسيما دنده اي‌ ۱۳۸۷

۱ سال پیش

نقره‌ای، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۸۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
نیسان، ماکسیما دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۵۰۹

نیسان، ‌ماكسيما دنده اي‌ ۱۳۸۹

۱ سال پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان آذربایجان شرقی، تبریز
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
نیسان، ماکسیما دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۳۷۳

نیسان، ‌ماكسيما دنده اي‌ ۱۳۸۲

۱ سال پیش

نقره‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
نیسان، ماکسیما دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۱۱۱۵

نیسان، ‌ماكسيما دنده اي‌ ۱۳۸۸

۱ سال و ۱ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
نیسان، ماکسیما دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۰۱۸۸

نیسان، ‌ماكسيما دنده اي‌ ۱۳۸۱

۱ سال و ۲ ماه پیش

ذغالی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
نیسان، ماکسیما دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۹۶۷۱

نیسان، ‌ماكسيما دنده اي‌ ۱۳۸۸

۱ سال و ۲ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
نیسان، ماکسیما دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۹۵۵

نیسان، ‌ماكسيما دنده اي‌ ۱۳۸۵

۱ سال و ۳ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان زنجان، زنجان
نیسان، ماکسیما دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۹۵۶

نیسان، ‌ماكسيما دنده اي‌ ۱۳۸۳

۱ سال و ۳ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۹ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.