۶۱ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۳ روز پیش
نیسان، جوک پلاتینیوم
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۹۹۷۸

نیسان، ‌جوك پلاتينيوم‌ ۲۰۱۷

۳ روز پیش

سفید صدفی، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
نیسان، جوک پلاتینیوم
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۹۹۴۲

نیسان، ‌جوك پلاتينيوم‌ ۲۰۱۷

۳ روز پیش

سفید صدفی، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
نیسان، جوک پلاتینیوم
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۹۸۵۸

نیسان، ‌جوك پلاتينيوم‌ ۲۰۱۶

۶ روز پیش

تیتانیوم، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۹,۶۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان اصفهان، اصفهان
نیسان، جوک پلاتینیوم
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۹۵۶۸

نیسان، ‌جوك پلاتينيوم‌ ۲۰۱۷

۱۰ روز پیش

خاکستری، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل خاکستری، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان کرمان، کرمان
نیسان، جوک پلاتینیوم
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۹۴۸۴

نیسان، ‌جوك پلاتينيوم‌ ۲۰۱۷

۱۳ روز پیش

سفید صدفی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط معاوضـه

استان مازندران، بابل
فقط معاوضـه
نیسان، جوک پلاتینیوم
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۹۰۳۰

نیسان، ‌جوك پلاتينيوم‌ ۲۰۱۷

۲۴ روز پیش

خاکستری، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
نیسان، جوک پلاتینیوم
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۶۷۹

نیسان، ‌جوك پلاتينيوم‌ ۲۰۱۷

۳۰ روز پیش

خاکستری، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل خاکستری، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان کرمان، کرمان
نیسان، جوک پلاتینیوم
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۵۹۴

نیسان، ‌جوك پلاتينيوم‌ ۲۰۱۶

۱ ماه پیش

بادمجانی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک مناطق آزاد
فروش:

استان گیلان، بندر انزلی
نیسان، جوک پلاتینیوم
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۳۹۷

نیسان، ‌جوك پلاتينيوم‌ ۲۰۱۷

۱ ماه و ۴ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
تومان
نیسان، جوک پلاتینیوم
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۳۳۷

نیسان، ‌جوك پلاتينيوم‌ ۲۰۱۷

۱ ماه و ۵ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۲,۵۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
نیسان، جوک پلاتینیوم
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۲۶۷

نیسان، ‌جوك پلاتينيوم‌ ۲۰۱۵

۱ ماه و ۶ روز پیش

خاکستری، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک مناطق آزاد
فروش: فقط نقدی

استان گیلان، رشت
تومان
نیسان، جوک پلاتینیوم
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۲۱۳

نیسان، ‌جوك پلاتينيوم‌ ۲۰۱۷

۱ ماه و ۷ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
تومان
نیسان، جوک پلاتینیوم
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۱۲۸

نیسان، ‌جوك پلاتينيوم‌ ۲۰۱۷

۱ ماه و ۸ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل خاکستری، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان فارس، شیراز
تومان
نیسان، جوک پلاتینیوم
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۸۶۷

نیسان، ‌جوك پلاتينيوم‌ ۲۰۱۷

۱ ماه و ۱۷ روز پیش

سفید صدفی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان قزوین، قزوین
تومان
نیسان، جوک پلاتینیوم
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۶۶۹

نیسان، ‌جوك پلاتينيوم‌ ۲۰۱۷

۱ ماه و ۲۱ روز پیش

خاکستری، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل خاکستری، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان کرمان، کرمان
تومان
نیسان، جوک پلاتینیوم
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۳۷۶

نیسان، ‌جوك پلاتينيوم‌ ۲۰۱۷

۱ ماه و ۲۶ روز پیش

سفید صدفی، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۸ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.