۵۱ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۳ ماه و ۳ روز پیش
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۲۵۶

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۳ ماه و ۳ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۱۲۷

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۳ ماه و ۶ روز پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۰۶۴

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۳ ماه و ۱۰ روز پیش

زرد، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۴۸۶

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۳ ماه و ۲۱ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۴۰۵

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۴ ماه و ۳۰ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۱۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۰۳۸

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۴

۵ ماه و ۵ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۸۴۱۰

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۵ ماه و ۱۸ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان گیلان، رشت
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۴۶۲

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۶ ماه و ۴ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۷۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۳۶۳

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۶ ماه و ۵ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۵۳۳

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۶ ماه و ۲۱ روز پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۹۷۶

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۷ ماه و ۱ روز پیش

آبی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۸۰۳

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۴

۷ ماه و ۲۷ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه نیاز به صافکاری، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۵۶۰

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۸ ماه پیش

بژ، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۳۵۳

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۸ ماه و ۳ روز پیش

زرد، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۳۲۰

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۸ ماه و ۲۳ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۷۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۲۳۸۰

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۹ ماه و ۱۰ روز پیش

نقره‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۹ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.