۴۲ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۴ روز پیش
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۵۳۳

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۴ روز پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۹۷۶

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۱۵ روز پیش

آبی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۸۰۳

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۴

۱ ماه و ۱۰ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه نیاز به صافکاری، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۵۶۰

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۱ ماه و ۱۴ روز پیش

بژ، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۳۵۳

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۱ ماه و ۱۷ روز پیش

زرد، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۳۲۰

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۲ ماه و ۶ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۷۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۲۳۸۰

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۲ ماه و ۲۴ روز پیش

نقره‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۰۹۸۷

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۳ ماه و ۱۹ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۷۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان مازندران، ساری
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۶۵۸

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۵ ماه و ۴ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۵۶۶۳

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۶ ماه و ۲۲ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۵۴۰۲

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۶ ماه و ۲۷ روز پیش

نقره‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۴۸۷۴

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۷ ماه و ۶ روز پیش

آبی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۴۶۲۴

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۷ ماه و ۱۱ روز پیش

آبی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۴۴۵۹

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۷ ماه و ۱۳ روز پیش

زرد، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۳۱۰۶

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۵

۸ ماه و ۶ روز پیش

آبی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
اِم جی، 3
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۱۸۵۸

اِم جی، ‌3‌ ۲۰۱۴

۸ ماه و ۲۹ روز پیش

بژ، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۹۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۸ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.