۳۴ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۲ سال و ۵ ماه پیش
مزدا، 2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۶۱۵

مزدا، ‌2‌ ۱۳۹۱

۲ سال و ۵ ماه پیش

آبی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
مزدا، 2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۵۴۷

مزدا، ‌2‌ ۱۳۹۰

۲ سال و ۶ ماه پیش

آبی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۶۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
مزدا، 2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۴۹۰

مزدا، ‌2‌ ۱۳۹۰

۲ سال و ۶ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
مزدا، 2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۸۹۲۰

مزدا، ‌2‌ ۱۳۹۰

۲ سال و ۷ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
مزدا، 2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۸۳۷۲

مزدا، ‌2‌ ۱۳۹۱

۲ سال و ۷ ماه پیش

قرمز، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط معاوضـه

استان تهران، تهران
فقط معاوضـه
مزدا، 2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۸۵۴

مزدا، ‌2‌ ۱۳۹۰

۲ سال و ۸ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
مزدا، 2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۸۱۸

مزدا، ‌2‌ ۱۳۹۰

۲ سال و ۸ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۹۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
مزدا، 2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۷۴۱

مزدا، ‌2‌ ۱۳۹۰

۲ سال و ۱۰ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
مزدا، 2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۳۰۸

مزدا، ‌2‌ ۱۳۹۰

۲ سال و ۱۱ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
مزدا، 2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۲۵۶۱

مزدا، ‌2‌ ۱۳۹۰

۲ سال و ۱۱ ماه پیش

نقره‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
مزدا، 2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۱۹۱۵

مزدا، ‌2‌ ۱۳۹۲

۲ سال و ۱۱ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
مزدا، 2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۱۷۰۱

مزدا، ‌2‌ ۱۳۹۱

۳ سال پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
مزدا، 2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۶۲۳

مزدا، ‌2‌ ۱۳۹۱

۳ سال و ۲ ماه پیش

سبز، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
مزدا، 2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۱۷۱

مزدا، ‌2‌ ۱۳۹۰

۳ سال و ۲ ماه پیش

نقره‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
مزدا، 2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۰۹۶

مزدا، ‌2‌ ۱۳۹۰

۳ سال و ۳ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۹۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان تهران، تهران
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
مزدا، 2
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۵۴۲۳

مزدا، ‌2‌ ۱۳۹۲

۳ سال و ۳ ماه پیش

سبز، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۴۰۱ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.