۲۶ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۱ سال و ۱ ماه پیش
ایران خودرو، رانا EL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۰۱۸

ایران خودرو، ‌رانا EL‌ ۱۳۹۲

۱ سال و ۱ ماه پیش

سفید، صافکاری بدون رنگ، کارکرد ۹۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه نیاز به صافکاری، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
ایران خودرو، رانا EL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۳۰۶

ایران خودرو، ‌رانا EL‌ ۱۳۹۲

۱ سال و ۲ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
ایران خودرو، رانا EL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۱۳۵

ایران خودرو، ‌رانا EL‌ ۱۳۹۱

۱ سال و ۳ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
ایران خودرو، رانا EL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۹۵۳

ایران خودرو، ‌رانا EL‌ ۱۳۹۱

۱ سال و ۵ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان مازندران، بابل
۵۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
ایران خودرو، رانا EL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۷۱۹

ایران خودرو، ‌رانا EL‌ ۱۳۹۲

۱ سال و ۵ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
ایران خودرو، رانا EL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۲۱۹۲

ایران خودرو، ‌رانا EL‌ ۱۳۹۱

۱ سال و ۶ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۹۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه کاپوت تعویض، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
ایران خودرو، رانا EL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۱۱۵۷

ایران خودرو، ‌رانا EL‌ ۱۳۹۱

۱ سال و ۶ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ایران خودرو، رانا EL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۹۰۸۲

ایران خودرو، ‌رانا EL‌ ۱۳۹۲

۱ سال و ۸ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
ایران خودرو، رانا EL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۷۸۷

ایران خودرو، ‌رانا EL‌ ۱۳۹۱

۱ سال و ۸ ماه پیش

قرمز، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
ایران خودرو، رانا EL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۶۷۸۵

ایران خودرو، ‌رانا EL‌ ۱۳۹۲

۱ سال و ۹ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۲۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل خاکستری، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ایران خودرو، رانا EL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۶۷۳۸

ایران خودرو، ‌رانا EL‌ ۱۳۹۲

۱ سال و ۹ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۲۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل خاکستری، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ایران خودرو، رانا EL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۳۰۳۸

ایران خودرو، ‌رانا EL‌ ۱۳۹۱

۱ سال و ۱۱ ماه پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۴۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
ایران خودرو، رانا EL
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۲۸۰۹

ایران خودرو، ‌رانا EL‌ ۱۳۹۱

۱ سال و ۱۱ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
ایران خودرو، رانا EL
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۸۹۶۶

ایران خودرو، ‌رانا EL‌ ۱۳۹۲

۲ سال و ۱ ماه پیش

نقره‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل خاکستری، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۴۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
ایران خودرو، رانا EL
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۸۹۷۰

ایران خودرو، ‌رانا EL‌ ۱۳۹۱

۲ سال و ۱ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۸۷,۵۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان مازندران، ساری
۴۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
ایران خودرو، رانا EL
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۸۹۶۵

ایران خودرو، ‌رانا EL‌ ۱۳۹۲

۲ سال و ۱ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۵۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۹ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.