۶۳ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۱ سال و ۱ ماه پیش
دوو، سیلو
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۲۶۰

دوو، ‌سيلو‌ ۱۳۸۲

۱ سال و ۱ ماه پیش

نقره‌ای، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
دوو، سیلو
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۲۶۷

دوو، ‌سيلو‌ ۱۳۷۶

۱ سال و ۱ ماه پیش

زرشکی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری تازه تعمیر، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
دوو، سیلو
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۹۹۶

دوو، ‌سيلو‌ ۱۳۸۳

۱ سال و ۲ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۵۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان مازندران، آمل
۷۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
دوو، ریسر
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۲۹۰

دوو، ‌ريسر‌ ۱۹۹۴

۱ سال و ۲ ماه پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۴۴۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان خراسان رضوی، مشهد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
دوو، ماتیز
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۱۷۵

دوو، ‌ماتيز‌ ۱۳۸۰

۱ سال و ۳ ماه پیش

نقره‌ای، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
دوو، ماتیز
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۳۵۴

دوو، ‌ماتيز‌ ۱۳۸۱

۱ سال و ۴ ماه پیش

بژ، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۲۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان مازندران، ساری
۱۷,۶۵۰,۰۰۰تومان
دوو، سیلو
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۲۱۵

دوو، ‌سيلو‌ ۱۳۸۰

۱ سال و ۴ ماه پیش

دلفینی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل خاکستری، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان کرمان، کرمان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
دوو، سیلو
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۰۷۷

دوو، ‌سيلو‌ ۱۳۸۰

۱ سال و ۴ ماه پیش

بژ، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
دوو، اِسپرو
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۸۸۹

دوو، ‌اِسپرو‌ ۱۹۹۳

۱ سال و ۵ ماه پیش

سرمه‌ای، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان کرمانشاه، کرمانشاه
۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
دوو، سیلو
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۴۶۴

دوو، ‌سيلو‌ ۱۳۸۱

۱ سال و ۵ ماه پیش

بژ، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۷۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۲,۸۰۰,۰۰۰تومان
دوو، ریسر
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۸۱۱

دوو، ‌ريسر‌ ۱۹۹۳

۱ سال و ۶ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل خاکستری، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
دوو، ماتیز
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۷۱۹

دوو، ‌ماتيز‌ ۱۳۸۰

۱ سال و ۶ ماه پیش

نقره‌ای، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۸۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری تازه تعمیر، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۱۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
دوو، سیلو
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۶۲۵

دوو، ‌سيلو‌ ۱۳۷۸

۱ سال و ۶ ماه پیش

اطلسی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
دوو، سیلو
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۵۳۰

دوو، ‌سيلو‌ ۱۳۷۸

۱ سال و ۶ ماه پیش

اطلسی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
دوو، سیلو
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۰۷۱

دوو، ‌سيلو‌ ۱۳۸۱

۱ سال و ۶ ماه پیش

نقره‌ای، دور رنگ، کارکرد ۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
دوو، ماتیز
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۰۷۲

دوو، ‌ماتيز‌ ۱۳۷۹

۱ سال و ۶ ماه پیش

سبز، دور رنگ، کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان البرز، کرج
۱۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکرد



فـروش



استان
رنگ‌شدگی





نوع پلاک





منطقه آزاد
رنگ بدنه



































رنگ داخل














نوع تودوزی





موارد ویـژه









کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۴۰۰ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.