۲۷ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۳ ماه و ۱۲ روز پیش
ب ام و، 328i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۹۱۷

ب ام و، ‌328i‌ ۲۰۱۴

۳ ماه و ۱۲ روز پیش

قهوه‌ای، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۷۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ب ام و، 328i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۴۶۷

ب ام و، ‌328i‌ ۲۰۱۴

۳ ماه و ۱۹ روز پیش

قهوه‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
ب ام و، 328i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۱۳۶

ب ام و، ‌328i‌ ۲۰۱۳

۴ ماه و ۱۲ روز پیش

قهوه‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ب ام و، 328i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۱۵۱۳

ب ام و، ‌328i‌ ۲۰۱۴

۵ ماه و ۱۳ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۵۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
ب ام و، 328i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۹۰۵۰

ب ام و، ‌328i‌ ۲۰۱۴

۷ ماه و ۲ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری تازه تعمیر، داخل قرمز، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
ب ام و، 328i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۹۱۲

ب ام و، ‌328i‌ ۲۰۱۴

۷ ماه و ۴ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
ب ام و، 328i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۱۱۴

ب ام و، ‌328i‌ ۲۰۱۴

۷ ماه و ۱۷ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل قرمز، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
ب ام و، 328i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۶۹۹۹

ب ام و، ‌328i‌ ۲۰۱۳

۸ ماه و ۱۰ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ب ام و، 328i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۶۸۳۸

ب ام و، ‌328i‌ ۲۰۱۴

۸ ماه و ۲۳ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل قرمز، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ب ام و، 328i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۵۵۰۸

ب ام و، ‌328i‌ ۲۰۱۴

۹ ماه پیش

خاکستری، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ب ام و، 328i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۴۷۷۵

ب ام و، ‌328i‌ ۲۰۱۴

۹ ماه و ۱۱ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان تهران، تهران
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ب ام و، 328i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۳۰۷۸

ب ام و، ‌328i‌ ۲۰۱۴

۱۰ ماه و ۱۲ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ب ام و، 328i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۳۰۵۴

ب ام و، ‌328i‌ ۲۰۱۳

۱۰ ماه و ۱۲ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ب ام و، 328i
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۹۱۹۰

ب ام و، ‌328i‌ ۲۰۱۴

۱ سال پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ب ام و، 328i
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۶۵۹۹

ب ام و، ‌328i‌ ۲۰۱۳

۱ سال و ۱ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل قرمز، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
ب ام و، 328i
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۴۷۱۸

ب ام و، ‌328i‌ ۲۰۱۴

۱ سال و ۱ ماه پیش

قهوه‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۸ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.