۱۹ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۲ سال و ۳ ماه پیش
تویوتا، کمری گرند
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۴۴۶

تویوتا، ‌كمري گرند‌ ۲۰۰۶

۲ سال و ۳ ماه پیش

دلفینی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان کرمان، کرمان
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، کمری گرند
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۹۹۴

تویوتا، ‌كمري گرند‌ ۲۰۰۶

۲ سال و ۳ ماه پیش

نقره‌ای، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، کمری گرند
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۲۴۱۴

تویوتا، ‌كمري گرند‌ ۲۰۰۶

۲ سال و ۴ ماه پیش

نقره‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان خراسان رضوی، مشهد
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، کمری گرند
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۱۶۷۹

تویوتا، ‌كمري گرند‌ ۲۰۰۵

۲ سال و ۵ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
تویوتا، کمری گرند
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۹۰۴۱

تویوتا، ‌كمري گرند‌ ۲۰۰۶

۲ سال و ۷ ماه پیش

نقره‌ای، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۰۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل خاکستری، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
تویوتا، کمری گرند
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۶۹۳۵

تویوتا، ‌كمري گرند‌ ۲۰۰۶

۲ سال و ۸ ماه پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۹۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان البرز، کرج
تومان
تویوتا، کمری گرند
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۳۲۷۵

تویوتا، ‌كمري گرند‌ ۲۰۰۶

۲ سال و ۱۰ ماه پیش

نقره‌ای، صافکاری بدون رنگ، کارکرد ۸۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، کمری گرند
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۲۹۱۲

تویوتا، ‌كمري گرند‌ ۲۰۰۶

۲ سال و ۱۰ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۹۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان کرمان، کرمان
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، کمری گرند
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۲۵۹۰

تویوتا، ‌كمري گرند‌ ۲۰۰۶

۲ سال و ۱۰ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۹۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان کرمان، کرمان
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، کمری گرند
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۱۷۶۴

تویوتا، ‌كمري گرند‌ ۱۹۹۸

۲ سال و ۱۱ ماه پیش

بژ، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۱۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، کمری گرند
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۱۶۰۱

تویوتا، ‌كمري گرند‌ ۲۰۰۶

۲ سال و ۱۱ ماه پیش

نقره‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان آذربایجان شرقی، تبریز
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، کمری گرند
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۱۴۸۴

تویوتا، ‌كمري گرند‌ ۲۰۰۶

۲ سال و ۱۱ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۸۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، کمری گرند
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۹۵۵۸

تویوتا، ‌كمري گرند‌ ۲۰۰۶

۳ سال پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۹۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان کرمان، کرمان
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، کمری گرند
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۹۵۶۴

تویوتا، ‌كمري گرند‌ ۲۰۰۶

۳ سال پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۸۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، کمری گرند
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۹۴۱۷

تویوتا، ‌كمري گرند‌ ۲۰۰۶

۳ سال پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۸۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، کمری گرند
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۹۰۶۱

تویوتا، ‌كمري گرند‌ ۲۰۰۶

۳ سال پیش

سربی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۴۰۰ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.