۲۴ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۱ ماه پیش
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۱۵۹۸

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۴

۱ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۵۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان خراسان رضوی، مشهد
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۱۳۱۲

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۰

۱ ماه و ۶ روز پیش

خاکستری، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۰۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۱۰۱۲

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۳

۱ ماه و ۱۱ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مارون، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۰۹۰۲

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۶

۱ ماه و ۱۴ روز پیش

سفید صدفی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل زرشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان کرمانشاه، گیلانغرب
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۹۸۷۹

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۳

۲ ماه و ۲ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مارون، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان کرمان، کرمان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۹۱۷

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۱۹۹۲

۲ ماه و ۲۳ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان اصفهان، اصفهان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۹۱۷

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۴

۳ ماه و ۱۳ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان فارس، شیراز
تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۵۴۶۲

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۳

۴ ماه و ۱۹ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان خراسان رضوی، مشهد
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۴۵۸۹

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۰۳

۵ ماه و ۴ روز پیش

سفید، کامل رنگ، کارکرد ۱۸۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۲۵۵۶

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۴

۶ ماه و ۹ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مارون، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان مازندران، تنکابن
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۲۱۴۳

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۴

۶ ماه و ۱۷ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مارون، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان مازندران، تنکابن
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۱۸۴۲

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۶

۶ ماه و ۲۲ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل قرمز، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۱۶۶۷

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۰

۶ ماه و ۲۷ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۸۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل قرمز، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان هرمزگان، بندرعباس
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۹۱۸۲

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۶

۷ ماه و ۲۷ روز پیش

سفید صدفی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل قرمز، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان بوشهر، بوشهر
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۸۸۷۰

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۴

۸ ماه و ۱ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل قرمز، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۴۷۶۸

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۰۸

۹ ماه و ۱۲ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل قرمز، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان کرمانشاه، کرمانشاه
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۸ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.