۴۰ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۲ روز پیش
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۹۵۹

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۳

۲ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۹۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل قرمز، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۲۸۵

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۰۱

۱۴ روز پیش

سفید، دور رنگ، کارکرد ۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۸۵۰۲

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۰۱

۲۸ روز پیش

سفید، دور رنگ، کارکرد ۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۸۵۷

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۶

۱ ماه و ۱۰ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل قرمز، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۵۴۸

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۳

۱ ماه و ۱۴ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۸۱۱

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۳

۱ ماه و ۲۷ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۶۶۳

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۲

۲ ماه و ۱ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۹۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مارون، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۱۳۱

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۲

۲ ماه و ۱۰ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۷۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل قرمز، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان اصفهان، اصفهان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۰۳۳

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۰۱

۳ ماه و ۵ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۸۲۱

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۰۱

۳ ماه و ۸ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۷۱۸

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۴

۳ ماه و ۱۰ روز پیش

قرمز، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل قرمز، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۵۰۹

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۰۸

۳ ماه و ۱۴ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مارون، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان سیستان و بلوچستان، زاهدان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۱۷۷

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۰۵

۳ ماه و ۲۱ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۸۵۷

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۴

۳ ماه و ۲۷ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مارون، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان مازندران، بهشهر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۸۲۲

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۴

۳ ماه و ۲۷ روز پیش

خاکستری، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان کرمان، سیرجان
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند دنده ای
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۶۴۵

تویوتا، ‌هايلوكس دو كابين بلند دنده اي‌ ۲۰۱۴

۳ ماه و ۲۹ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۹۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل قرمز، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان کرمانشاه، کرمانشاه
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۸ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.