۱۹ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۱ سال و ۱ ماه پیش
مرسدس بنز، C350
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۵۰۸

مرسدس بنز، ‌C350‌ ۲۰۰۸

۱ سال و ۱ ماه پیش

تیتانیوم، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
مرسدس بنز، C350
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۹۷۷

مرسدس بنز، ‌C350‌ ۲۰۱۲

۱ سال و ۲ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل موکا، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
مرسدس بنز، C350
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۵۶۰

مرسدس بنز، ‌C350‌ ۲۰۱۲

۱ سال و ۳ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل موکا، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
مرسدس بنز، C350
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۶۲۹

مرسدس بنز، ‌C350‌ ۲۰۱۰

۱ سال و ۵ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
مرسدس بنز، C350
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۹۱۹۳

مرسدس بنز، ‌C350‌ ۲۰۰۹

۱ سال و ۹ ماه پیش

سفید صدفی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۴,۳۶۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان مازندران، ساری
مرسدس بنز، C350
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۹۱۲۲

مرسدس بنز، ‌C350‌ ۲۰۱۲

۱ سال و ۹ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
مرسدس بنز، C350
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۶۹۲۹

مرسدس بنز، ‌C350‌ ۲۰۰۹

۱ سال و ۱۱ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۴,۳۶۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان مازندران، ساری
تومان
مرسدس بنز، C350
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۴۷۷۶

مرسدس بنز، ‌C350‌ ۲۰۰۸

۲ سال پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل سفید، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان آذربایجان شرقی، تبریز
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
مرسدس بنز، C350
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۴۵۴۳

مرسدس بنز، ‌C350‌ ۲۰۰۸

۲ سال پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل سفید، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان آذربایجان شرقی، تبریز
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
مرسدس بنز، C350
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۳۲۱۵

مرسدس بنز، ‌C350‌ ۲۰۰۸

۲ سال پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
مرسدس بنز، C350
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۲۶۹۸

مرسدس بنز، ‌C350‌ ۲۰۰۸

۲ سال و ۱ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل سفید، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان آذربایجان شرقی، تبریز
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
مرسدس بنز، C350
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۰۰۹۱

مرسدس بنز، ‌C350‌ ۲۰۰۹

۲ سال و ۲ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
مرسدس بنز، C350
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۵۲۳۸

مرسدس بنز، ‌C350‌ ۲۰۱۱

۲ سال و ۴ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
مرسدس بنز، C350
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۵۲۲۶

مرسدس بنز، ‌C350‌ ۲۰۰۹

۲ سال و ۴ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان گلستان، گرگان
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
مرسدس بنز، C350
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۴۴۵۹

مرسدس بنز، ‌C350‌ ۲۰۰۹

۲ سال و ۴ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
مرسدس بنز، C350
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۴۲۹۸

مرسدس بنز، ‌C350‌ ۲۰۰۹

۲ سال و ۴ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۶۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۴۰۰ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.