۲۰ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۸ ماه و ۲۹ روز پیش
کیا، کارنز
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۹۱۳

کیا، ‌كارنز‌ ۲۰۱۲

۸ ماه و ۲۹ روز پیش

کِـرِم، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، کارنز
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۷۳۰

کیا، ‌كارنز‌ ۲۰۱۵

۹ ماه و ۲۲ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، کارنز
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۶۳۷

کیا، ‌كارنز‌ ۲۰۱۷

۹ ماه و ۲۵ روز پیش

بژ، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه سالم، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان خراسان رضوی، سبزوار
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، کارنز
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۶۳۸

کیا، ‌كارنز‌ ۲۰۱۷

۹ ماه و ۲۵ روز پیش

قهوه‌ای، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان خراسان رضوی، سبزوار
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، کارنز
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۸۸۸

کیا، ‌كارنز‌ ۲۰۱۵

۱۰ ماه و ۹ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان قم، قم
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، کارنز
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۴۹۷

کیا، ‌كارنز‌ ۲۰۱۶

۱ سال پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵,۴۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
کیا، کارنز
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۲۷۹

کیا، ‌كارنز‌ ۲۰۱۶

۱ سال پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵,۴۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، کارنز
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۴۴۸۲

کیا، ‌كارنز‌ ۲۰۰۸

۱ سال و ۱ ماه پیش

خاکستری، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان تهران، تهران
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، کارنز
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۶۶۷

کیا، ‌كارنز‌ ۲۰۰۸

۱ سال و ۲ ماه پیش

خاکستری، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان تهران، تهران
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، کارنز
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۲۲۹۶

کیا، ‌كارنز‌ ۲۰۰۸

۱ سال و ۲ ماه پیش

خاکستری، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان تهران، تهران
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، کارنز
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۱۰۱۳

کیا، ‌كارنز‌ ۲۰۱۲

۱ سال و ۳ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان آذربایجان شرقی، مراغه
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، کارنز
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۹۸۰۲

کیا، ‌كارنز‌ ۲۰۱۰

۱ سال و ۴ ماه پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۹۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
کیا، کارنز
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۱۷۳۲

کیا، ‌كارنز‌ ۲۰۱۲

۱ سال و ۹ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، کارنز
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۸۷۳۹

کیا، ‌كارنز‌ ۲۰۱۶

۱ سال و ۱۰ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان تهران، تهران
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، کارنز
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۶۳۶۲

کیا، ‌كارنز‌ ۲۰۱۰

۱ سال و ۱۱ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، کارنز
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۹۴۶۴۹

کیا، ‌كارنز‌ ۲۰۱۶

۱ سال و ۱۱ ماه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۹ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.