۷۶ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۵ ماه پیش
کیا، ریو مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۲۲۸۹

کیا، ‌ريو مونتاژ‌ ۱۳۸۷

۵ ماه پیش

سفید، دور رنگ، کارکرد ۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، ریو مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۱۱۲۴

کیا، ‌ريو مونتاژ‌ ۱۳۸۶

۵ ماه و ۲۵ روز پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۲۰۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، ریو مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۹۴۱

کیا، ‌ريو مونتاژ‌ ۱۳۸۵

۵ ماه و ۲۹ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل سرمه‌ای، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان مازندران، ساری
۵۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، ریو مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۹۰۹

کیا، ‌ريو مونتاژ‌ ۱۳۸۸

۵ ماه و ۲۹ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان البرز، کرج
۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، ریو مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۶۷۸

کیا، ‌ريو مونتاژ‌ ۱۳۹۰

۶ ماه و ۲۲ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۶۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، ریو مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۱۶۶

کیا، ‌ريو مونتاژ‌ ۱۳۸۷

۷ ماه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۶۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان البرز، کرج
۴۹,۸۰۰,۰۰۰تومان
کیا، ریو مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۸۴۸۲

کیا، ‌ريو مونتاژ‌ ۱۳۸۷

۷ ماه و ۱۲ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، ریو مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۱۴۶

کیا، ‌ريو مونتاژ‌ ۱۳۸۵

۸ ماه و ۵ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، ریو مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۱۱۹

کیا، ‌ريو مونتاژ‌ ۱۳۹۱

۸ ماه و ۷ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، ریو مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۸۲۹

کیا، ‌ريو مونتاژ‌ ۱۳۸۹

۸ ماه و ۱۱ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان خراسان رضوی، نیشابور
کیا، ریو مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۲۰۱

کیا، ‌ريو مونتاژ‌ ۱۳۹۰

۸ ماه و ۲۴ روز پیش

نوک مدادی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان مازندران، بابل
۶۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، ریو مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۱۹۱

کیا، ‌ريو مونتاژ‌ ۱۳۸۷

۸ ماه و ۲۵ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان البرز، کرج
۴۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
کیا، ریو مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۰۱۱

کیا، ‌ريو مونتاژ‌ ۱۳۸۶

۸ ماه و ۲۷ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۴۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، ریو مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۸۵۱

کیا، ‌ريو مونتاژ‌ ۱۳۸۸

۹ ماه و ۲ روز پیش

نوک مدادی، صافکاری بدون رنگ، کارکرد ۲۰۱,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان خراسان رضوی، مشهد
۵۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، ریو مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۶۹۳

کیا، ‌ريو مونتاژ‌ ۱۳۸۷

۹ ماه و ۵ روز پیش

نوک مدادی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۴۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
کیا، ریو مونتاژ
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۵۱۹۰

کیا، ‌ريو مونتاژ‌ ۱۳۸۸

۹ ماه و ۱۶ روز پیش

سفید، رنگ شدگی در حد تکه، کارکرد ۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری تازه تعمیر، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۴۸,۵۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۹ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.