۳۶ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۲ روز پیش
لکسوس، NX300H
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۴۰۶

لکسوس، ‌NX300H‌ ۲۰۱۷

۲ روز پیش

تیتانیوم، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت هیبرید، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
لکسوس، NX300H
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۲۰۳۹۶

لکسوس، ‌NX300H‌ ۲۰۱۷

۲ روز پیش

تیتانیوم، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت هیبرید، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
لکسوس، NX300H
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۹۳۲۶

لکسوس، ‌NX300H‌ ۲۰۱۶

۲۰ روز پیش

قهوه‌ای، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۳۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت هیبرید، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
لکسوس، NX300H
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۸۴۵۳

لکسوس، ‌NX300H‌ ۲۰۱۷

۱ ماه و ۶ روز پیش

تیتانیوم، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت هیبرید، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، پردیس
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
لکسوس، NX300H
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۷۷۱۲

لکسوس، ‌NX300H‌ ۲۰۱۷

۱ ماه و ۱۹ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت هیبرید، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
لکسوس، NX300H
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۶۱۰۰

لکسوس، ‌NX300H‌ ۲۰۱۷

۲ ماه و ۱۸ روز پیش

خاکستری، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
لکسوس، NX300H
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۲۷۵۳

لکسوس، ‌NX300H‌ ۲۰۱۷

۴ ماه و ۲۴ روز پیش

سفید صدفی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۹,۹۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه سالم، سوخت هیبرید، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
لکسوس، NX300H
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۲۳۶۴

لکسوس، ‌NX300H‌ ۲۰۱۶

۵ ماه پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مارون، بدنه بدون خط و خش، سوخت هیبرید، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط معاوضـه

استان تهران، تهران
فقط معاوضـه
لکسوس، NX300H
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۱۷۱۹

لکسوس، ‌NX300H‌ ۲۰۱۶

۵ ماه و ۱۱ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۴۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت هیبرید، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
لکسوس، NX300H
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۱۱۹۸

لکسوس، ‌NX300H‌ ۲۰۱۷

۵ ماه و ۲۲ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
لکسوس، NX300H
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۰۶۶۸

لکسوس، ‌NX300H‌ ۲۰۱۵

۶ ماه و ۱ روز پیش

خاکستری، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۹,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت هیبرید، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان مازندران، بابل
لکسوس، NX300H
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۰۳۷۳

لکسوس، ‌NX300H‌ ۲۰۱۷

۶ ماه و ۶ روز پیش

تیتانیوم، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
لکسوس، NX300H
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۸۷۳۳

لکسوس، ‌NX300H‌ ۲۰۱۷

۷ ماه و ۹ روز پیش

سفید صدفی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت هیبرید، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
لکسوس، NX300H
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۶۸۹۰

لکسوس، ‌NX300H‌ ۲۰۱۶

۸ ماه و ۱۴ روز پیش

تیتانیوم، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت هیبرید، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
لکسوس، NX300H
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۵۴۲۲

لکسوس، ‌NX300H‌ ۲۰۱۷

۹ ماه و ۳ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲,۹۳۱ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت هیبرید، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
لکسوس، NX300H
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۵۰۱۰

لکسوس، ‌NX300H‌ ۲۰۱۷

۹ ماه و ۱۰ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲,۹۳۱ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت هیبرید، دو دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۸ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.