۲۶ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۱ روز پیش
ب ام و، 320i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۱۵۹

ب ام و، ‌320i‌ ۲۰۱۳

۱ روز پیش

بژ، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
ب ام و، 320i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۳۱۶۲

ب ام و، ‌320i‌ ۲۰۰۶

۱ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان بوشهر، بوشهر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ب ام و، 320i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۲۸۹۷

ب ام و، ‌320i‌ ۲۰۱۳

۸ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل موکا، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان کرمان، کرمان
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ب ام و، 320i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۱۲۶۲۲

ب ام و، ‌320i‌ ۲۰۱۳

۱۳ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ب ام و، 320i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۹۴۸۷

ب ام و، ‌320i‌ ۲۰۱۸

۲ ماه و ۱۱ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل موکا، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش:

استان تهران، تهران
ب ام و، 320i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۸۴۰

ب ام و، ‌320i‌ ۲۰۱۸

۳ ماه و ۱۵ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل قرمز، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
ب ام و، 320i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۷۵۱۶

ب ام و، ‌320i‌ ۲۰۰۷

۳ ماه و ۲۲ روز پیش

نوک مدادی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۴۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان فارس، شیراز
تومان
ب ام و، 320i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۶۹۶۱

ب ام و، ‌320i‌ ۲۰۱۳

۴ ماه پیش

قرمز، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
تومان
ب ام و، 320i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۴۸۷۲

ب ام و، ‌320i‌ ۲۰۰۸

۴ ماه و ۳۰ روز پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ب ام و، 320i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۴۴۶۱

ب ام و، ‌320i‌ ۲۰۰۹

۵ ماه و ۶ روز پیش

مشکی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۹۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
ب ام و، 320i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۳۰۹۵

ب ام و، ‌320i‌ ۲۰۰۹

۵ ماه و ۳۰ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان تهران، تهران
۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
ب ام و، 320i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۲۷۰۲

ب ام و، ‌320i‌ ۲۰۱۴

۶ ماه و ۷ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ب ام و، 320i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۲۶۳۳

ب ام و، ‌320i‌ ۲۰۱۴

۶ ماه و ۸ روز پیش

قهوه‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ب ام و، 320i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۲۰۳۳

ب ام و، ‌320i‌ ۲۰۰۹

۶ ماه و ۱۹ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ب ام و، 320i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۱۴۷۹

ب ام و، ‌320i‌ ۲۰۰۷

۷ ماه پیش

نوک مدادی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان تهران، تهران
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
ب ام و، 320i
 
کد آگهی: ‎# ۱۴۰۱۴۳۷

ب ام و، ‌320i‌ ۲۰۰۹

۷ ماه و ۱ روز پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان تهران، تهران
۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنهرنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۸ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.