تعیین برند یا سازنده (مرحله ۲ از ۴)

برند (سازنده) خودرویی که مایل به نمایش هستید را مشخص نمایید. دقت نمایید برای خودروهایی که توسط شرکت‌های مختلف مونتاژ می‌شوند ملاکِ برند، لوگویی است که بر روی خودرو قرار دارد.

گام بعد: تعیین مـدل و یا شاسی